MyExam


Sistem Pengurusan Peperiksaan JaPen

Log Masuk

Pengumuman


Makluman kepada Calon Peperiksaan Perkhidmatan Bil.1/2017, tuan/puan boleh mencetak Slip Menduduki Peperiksaan melalui portal MyExam bermula pada 3 Mei 2017. Calon-calon perlu membawa slip tersebut dan kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan calon tidak dibenarkan untuk menduduki peperiksaan. Segala pertanyaan dan permasalahan boleh menghubungi Urus setia Unit Peperiksaan di talian 03-8911 3538/3541/3506.

Sekian, terima kasih

Jadual dan Sukatan


JADUAL PEPERIKSAAN

Muat turun!

SUKATAN PEPERIKSAAN KPSL - PEGAWAI PENERANGAN S41

Muat turun!

SUKATAN PEPERIKSAAN KPSL - PENOLONG PEGAWAI PENERANGAN S27

Muat turun!

Hubungi Kami!


Aras 5, 8 -16 dan 18, Kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia
No. 49, Persiaran Perdana, Presint 4
62100, Putrajaya, Malaysia

03-8911 3541

03-8911 3501