SISTEM TEMPAHAN

Bilik Mesyuarat

Kemudahan secara online tempahan bilik mesyuarat

Bilik Latihan

Kemudahan secara online tempahan bilik latihan

Kenderaan

Kemudahan secara online tempahan kenderaan.

*Untuk Warga Jabatan Penerangan Malaysia sahaja.