Sistem Pemantauan Aduan

Bagi memudahkan sebarang maklum balas dan tindakan kepada aduan yang dikemukakan, pohon kerjasama tuan/puan untuk menggunakan alamat emel yang sah bagi tujuan rekod dan pemantauan kecekapan.

Sebarang pertanyaan dan cadangan, sila kemukakan kepada Bahagian Teknologi Maklumat, JAPEN

Aduan Baru


Masukkan maklumat pertanyaan dengan lengkap. Sekiranya anda ingin menyemak aduan sebelum ini sila gunakan Semakan Status Aduan.

Semak Status Aduan


Semak maklumat berkaitan dan status aduan yang pernah dimasukkan sebelum ini.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!