Peralatan (COUNT)
Kategori
Negeri
KOMPUTER DESKTOP
KOMPUTER NOTEBOOK
LCD PROJEKTOR
PENCETAK
Peralatan (COUNT)
IBU PEJABAT 346
64
9
127
546
JOHOR 102
22
0
54
178
KEDAH 47
11
0
25
83
KELANTAN 112
27
0
67
206
MELAKA 42
12
0
27
81
N SEMBILAN 69
17
0
35
121
PAHANG 35
0
0
7
42
PERAK 162
21
0
60
243
PERLIS 24
6
0
11
41
PULAU PINANG 1
0
0
6
7
SABAH 18
3
0
9
30
SARAWAK 1
0
0
0
1
SELANGOR 107
24
0
78
209
TERENGGANU 99
20
0
65
184
WP LABUAN 22
6
0
17
45
Grand Summary 1187
233
9
588
2017