Peralatan (COUNT)
Kategori
Negeri
KOMPUTER DESKTOP
KOMPUTER NOTEBOOK
LCD PROJEKTOR
PENCETAK
Peralatan (COUNT)
IBU PEJABAT 502
67
9
233
811
JOHOR 139
22
0
67
228
KEDAH 34
6
0
14
54
KELANTAN 76
29
0
41
146
MELAKA 66
12
0
35
113
N SEMBILAN 89
17
0
44
150
PAHANG 54
0
0
17
71
PERAK 162
0
0
88
250
PERLIS 37
6
0
15
58
PULAU PINANG 12
0
0
14
26
SABAH 99
2
0
37
138
SARAWAK 19
0
0
17
36
SELANGOR 98
22
0
72
192
TERENGGANU 98
20
0
62
180
WP LABUAN 22
6
0
17
45
Grand Summary 1507
209
9
773
2498