Peralatan (COUNT)
Kategori
Negeri
KOMPUTER DESKTOP
KOMPUTER NOTEBOOK
LCD PROJEKTOR
PENCETAK
Peralatan (COUNT)
IBU PEJABAT 496
64
9
231
800
JOHOR 138
22
0
67
227
KEDAH 33
6
0
14
53
KELANTAN 47
2
0
26
75
MELAKA 65
12
0
35
112
N SEMBILAN 89
17
0
44
150
PAHANG 53
0
0
17
70
PERAK 161
0
0
88
249
PERLIS 37
6
0
15
58
PULAU PINANG 11
0
0
14
25
SABAH 99
2
0
37
138
SARAWAK 19
0
0
17
36
SELANGOR 44
22
0
45
111
TERENGGANU 98
20
0
62
180
WP LABUAN 22
6
0
17
45
Grand Summary 1412
179
9
729
2329